වසර 37 කට අධික පර්යේෂණයකින් පසු ඩන්කෝ ලංකා ආයතනය පරිසර හිතකාමී අඩු වියදම් නිවාස සංකල්පයක් එළිදක්වයි. සමාගමේ පරමාර්ථය වන්නේ අවම මිලකට නිවාස අවශ්‍ය අයට සම්පූර්ණ නිවාස විසඳුම් ගෙන ඒමයි. අවම ඉදිකිරීම් අවකාශය සඳහා උපරිම ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් සමස්ත ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයම ඔවුන්ගේ පිරිවැය ඉහළ නංවන අතර, ඩන්කෝ ලංකා ආයතනය උපරිම ජීවන අවකාශය සඳහා අවම ද්‍රව්‍ය යන සංකල්පය භාවිතා කරමින් ප්‍රවණතාව ආපසු හැරවීමේ විසඳුමක් ගෙන තිබේ. සියලු සාම්ප්‍රදායික ඉදිකිරීම් ක්‍රමවේදයන්ට සාපේක්ෂව ඩන්කෝ ලංකා ආයතනය සනාථ කරන ලද අද්විතීය මොනොලිතික් ඉදිකිරීම් සංකල්පයක් භාවිතා කරමින් සමාගම විසින් සියලු නිවාස ඉදිකිරීමේ පිරිවැය 60% කට වඩා අඩු කිරීමට ද සමත් වී තිබේ.

ඩන්කෝ ලංකාව ආයතනය විසින් දැව, ඇලුමිනියම් භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ඇති අතර එය අවසානයේ දී පිළිකා කාරකයක් වන වන ඇස්බැස්ටෝස් ද භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට හැකි වී තිබේ.

අපගේ පරිසර හිතකාමී නිවාසවල ජීවත් වන අය සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්නේ නිවාසයේ හැඩය පමණක් අපගේ සෞරග්‍රහ ග්‍රහ පද්ධතිය සමඟ හොඳින් මිශ්‍ර වන බැවිනි.

නායයාම්, සුළි කුණාටු, සුළි සුළං, ගංවතුර හෝ සුනාමි, භූ කම්පන සහ ගින්න වැනි ස්වාභාවික විපත් වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඩන්කෝ හි “ඩන්වික්” නිවාසවලට ඇත. සාම්ප්‍රදායික නිවාස හා සසඳන විට 75% කට වඩා විදුලිය ඉතිරි කර ගන්නා අතර වල් අලි ප්‍රහාරයන්ට පවා ඔරොත්තු දිය හැකිය.

“ඩන්වික්” නිවාසවල භාවිතා වන දොරවල් සහ ජනෙල් ෆයිබර්-ග්ලාස් ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් නිපදවා ඇති හෙයින් වන සංරක්ෂණයට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන අතරම එහි පදිංචිකරුවන්ගේ නඩත්තු පිරිවැය අප විසින් මුළුමනින්ම ඉවත් කර ඇත. “ඩන්වික්” ඩොම් හවුස් සඳහා ඇණවුමක් ලබා දෙන සියල්ලන්ම අපගේ වන ගහනය සඳහා වටිනා ගස් 8 ත් 12 ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කිරීමට වක්‍රව දායක වනු ඇත.

ඩන්වික් ඩෝම් නිවාස

ඩන්වික් දොරවල්

ඩන්වික් ජනෙල් සහ රාමු

ඩන්වික් කුළුණු

ඩන්වික් පැන්ට්‍රි කබර්ඩ්ස්

සහතික කිරීම්

NERD
NERD
SEC
DoF